ÜRÜN
AÇIKLAMA

Besi çiftliklerinde yemi hazırlamak için kullanılan bir makinedir. Seyyar ve sabit olmak üzere 2 çeşittir.